USB Receiver 2.4Ghz dành cho bàn phím AKKO (B series / B Plus series / RF series)

.
.
.
.